# Praca

Artykuł ten zawiera opracowanie na temat tego, co Biblia mówi o pracy.

# Przykład z góry

Pierwszą rzeczą jaką dowiadujemy się w Biblii o Bogu jest to, że On pracował, innymi słowy - tworzył.

1 Moj 1:1 EIB

Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.

Skoro od tego zaczyna się Biblia, to jest to raczej ważny temat. Tym bardziej zważywszy, że na pracę poświęcamy w życiu najwięcej czasu. Praca to nie tylko coś dającego nam pensję, ale praca to tworzenie (stwarzanie) wartości.

Bóg tworzył rzeczy o bardzo dobrej jakości.

1 Moj 1:31 EIB

W końcu Bóg spojrzał na wszystkie swoje dzieła — i rzeczywiście, były bardzo dobre. Dokonały się, gdy nastał wieczór, a potem poranek — dzień szósty.

Dotyczy to również człowieka, każdy z nas jest Jego doskonałym dziełem.

Ps 139:14 EIB

Dziękuję. Dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Cudowne są Twoje dzieła — I moją duszę znasz dokładnie.

Bóg kontrolował jakość w miarę postępów prac, patrzył na to co zrobił i weryfikował czy jest to dobre - 1 Moj 1 wersety 4, 10, 12, 18, 21, 25, przykładowo:

1 Moj 1:10 BW

Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre.

Bóg działał według pewnego planu. Nie zrobił wszystkiego za jednym zamachem. Podzielił swoją pracę na etapy. Bóg doprowadził swoje dzieło do końca.

1 Moj 2:1 EIB

Tak zostało ukończone niebo wraz z całym swym niebieskim zastępem oraz ziemia.

Wreszcie Bóg odpoczął. Odpoczywać można dopiero po tym, jak się czegoś dokonało. Inaczej nie ma po czym odpoczywać.

1 Moj 2:3 EIB

Pobłogosławił On siódmy dzień i poświęcił go, w nim bowiem sam odpoczął po tym, czego dokonał w swoim twórczym działaniu.

Kazanie na temat naśladowania Stwórcy (opens new window)

# Istota i rola pracy

Praca była istotną częścią idealnego świata dla człowieka, aby się nie nudził i miał satysfakcję z tego co robił, podobnie jak Bóg był, zadowolony z tego co zrobił.

Kz 3:22 EIB

Zauważyłem więc, że nie ma nic lepszego niż to, by człowiek cieszył się ze swoich dzieł — taki jest jego dział. Bo kto może mu objawić, co stanie się po nim?

Najstarszym zawodem świata, wbrew obiegowym opiniom, jest ogrodnictwo. 😃

1 Moj 2:15 EIB

PAN, Bóg, wziął człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, tak aby człowiek uprawiał go i doglądał.

Trud i mozół związany z pracą pojawił się dopiero w wyniku upadku człowieka. Podobnie jak bóle porodowe (i coś jeszcze). Jednak jak rodzenie dzieci, samo w sobie, nie jest przekleństwem, podobnie praca sama w sobie nie jest przekleństwem.

1 Moj 3:16-19 EIB

16 Natomiast do kobiety powiedział: Bądź pewna, że pomnożę twój trud i bóle rodzenia. W bólach będziesz rodziła dzieci, na mężu będziesz skupiać pragnienia — a on będzie nad tobą panował. 17 W końcu zwrócił się do Adama: Ponieważ posłuchałeś swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym ci powiedziałem: Nie wolno ci z niego jeść! Z powodu ciebie ziemia będzie przeklęta! W trudzie będziesz zdobywał pożywienie i to po wszystkie dni swojego życia! 18 Będzie ci rodzić ciernie i osty, a pokarmem ci będą zbiory pól. 19 W pocie czoła będziesz jadł chleb, aż powrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty — bo jesteś prochem i obrócisz się w proch.

Praca polega na tworzeniu wartości i jest nazwana w Biblii czynieniem dobra (poniższy werset kończy ustęp na temat pracy). Podobnie jak Pan Bóg uczynił dobre rzeczy w akcie stworzenia. W takim ujęciu praca jest wyrazem dobroci i miłości.

2 Tes 3:13 UBG

Wy zaś, bracia, nie bądźcie znużeni w czynieniu dobra.

Praca przynosi życie, satysfakcję, radość, dobrobyt, bogactwo, władzę. Jest kanałem przepływu błogosławieństwa.

Prz 10:4 EIB

Leniwa dłoń wpędza w potrzebę, ręka pracowitych — wzbogaca.

Prz 10:16 EIB

Praca sprawiedliwego służy życiu, dochód bezbożnego — grzechowi.

Prz 12:24 EIB

Ręka pracowitych będzie rządziła, a leniwych — odrabiała pańszczyznę.

Prz 13:4 EIB

Leniwy? Wiele sobie życzy, lecz nic nie posiada. A pracowity? Ten będzie nasycony.

Kz 3:22 EIB

Zauważyłem więc, że nie ma nic lepszego niż to, by człowiek cieszył się ze swoich dzieł — taki jest jego dział. Bo kto może mu objawić, co stanie się po nim?

Dz 19:25 EIB

zebrał ich oraz innych pracujących w tym samym rzemiośle i powiedział: Panowie, wiecie, że ta praca zapewnia nam dobrobyt.

Dz 20:35 EIB

Przez to wszystko pokazałem wam, że w ten sposób pracując, trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który sam powiedział: Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu.

Służenie Bogu też jest pracą.

J 4:38 EIB

Ja was posłałem, abyście żęli to, nad czym się nie trudziliście. Inni wykonali ciężką pracę, a wy korzystacie z ich trudu.

Rz 16:12 EIB

Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które trudzą się w Panu. Pozdrówcie ukochaną Persis, która wiele się w Nim napracowała.

1 Kor 3:9 EIB

My, jako należący do Boga, jesteśmy współpracownikami; a wy — Bożą rolą oraz Jego budowlą.

1 Tm 3:1 EIB

Słuszne jest stwierdzenie, że kto ubiega się o starszeństwo, pragnie pięknej pracy.

Owocna praca była główną motywacją dla Pawła do tego, aby preferować dłuższe pozostanie na ziemi względem jak najszybszego spotkanie się z Panem po śmierci. Taki główny cel można nazwać powołaniem. Praca, która przynosi owoce, tworzy wartość, jest powołaniem dla człowieka.

Flp 1:22 EIB

Jeśli już żyć w ciele, to dla owocnej pracy. Co bym wolał? — Nie wiem.

Praca jest również Bożym przykazaniem.

2 Moj 34:21 EIB

Sześć dni będziesz pracował. Siódmego dnia odpoczniesz. Odpoczniesz nawet w czasie orki i zbiorów.

2 Tes 3:10-12 EIB

10 Gdy byliśmy u was, uczyliśmy, że kto nie chce pracować, niech też nie je. 11 A teraz słyszymy, że niektórzy z was żyją nieporządnie. Zamiast poświęcać się pracy, zajmują się tym, czym nie trzeba. 12 Takim osobom nakazujemy, i takie zachęcamy w Panu Jezusie Chrystusie, by ze spokojem podjęły pracę i zarabiały na własne utrzymanie.

# Boża pomoc

Bóg daje nam swoją łaskę do wykonania zadań, które stawia przed nami. Boża łaska to niczym niezasłużona, nadnaturalna zdolność.

1 Kor 15:10 EIB

Jednak z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska, którą mi okazał, nie była bezowocna. Przeciwnie, więcej niż oni wszyscy pracowałem — chociaż nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną.

Bód daje nam siłę, mądrość, pomysły, chęci. Potrzebujemy rozpoznać zdolności i talenty, którymi nas obdarzył.

5 Moj 8:18 EIB

Pamiętaj zatem o PANU, twoim Bogu, że to On dał ci siły, abyś doszedł do bogactwa. Potwierdził On przymierze, które przysiągł twoim ojcom, czego skutki widoczne są dzisiaj.

Iz 40:29-31 EIB

29 Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. 30 Nawet najmłodsi ustają, nawet młodzieńcy padają. 31 Lecz tym, którzy ufają PANU, przybywa wciąż nowych sił, wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną, nie tracąc tchu, prą naprzód — i nie są zmęczeni.

2 Moj 35:35 EIB

Napełnił On ich wielkim talentem do wykonania wszelkich prac grawerskich, precyzyjnych, hafciarskich oraz tkackich we fiolecie, szkarłacie, karmazynie i bisiorze — słowem, do wykonania wszelkich prac wymagających szczegółowego planu.

2 Moj 36:1 EIB

Besalel więc i Oholiab, podobnie jak każdy uzdolniony człowiek, któremu PAN dał mądrość oraz pomysł na to, jak wykonać wszelką pracę związaną z przyszłą służbą w miejscu świętym, zajmą się tym wszystkim, co polecił PAN.

Flp 2:13 EIB

Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli.

Bóg mówi do nas, dając nam konkretne wskazówki, dotyczące naszej sytuacji w pracy.

Łk 5:5 EIB

Mistrzu — odpowiedział Szymon — całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy; ale ponieważ Ty to mówisz, zarzucę sieci.

On daje nam ukojenie i odpocznienie, gdy jesteśmy zapracowani i zmęczeni.

Mt 11:28-30 EIB

Przyjdźcie do Mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, Ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode Mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz. Gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię — lekkie.

# Pułapki

Praca, służba Bogu, aktywności nie mogą zastąpić nam relacji z Bogiem i uważnego słuchania Jego głosu. Praca nie może nas pochłaniać.

Łk 10:40 EIB

Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała: Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła.

Praca i służba nie powinny przesłaniać naszej tożsamości jako dzieci Bożych. Bóg jest przede wszystkim dobrym Ojcem, a nie tylko pracodawcą. Błąd ten popełnił syn niemarnotrawny w przypowieści o miłosiernym Ojcu. Nie dostrzegał i nie potrafił cieszyć się tym, co miał u Ojca. Nie poprosił.

Łk 15:25-31 EIB

25 Starszy syn tymczasem pracował na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i odgłosy tańców. 26 Przywołał więc jednego z młodych służących i zapytał, co się dzieje. 27 Wrócił twój brat! — usłyszał. — Twój ojciec kazał zabić dorodne cielę i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. 28 Starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać. 29 Ale on był nieprzejednany: Służę ci od lat — wypominał — szanuję każdy twój rozkaz, a ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. 30 Ledwie jednak zjawił się ten twój syn, który z dziwkami roztrwonił twój dorobek, natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. 31 Wtedy ojciec powiedział do niego: Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje.

Praca nie jest lekarstwem na troskę i poczucie pustki w duszy. Spokojny sen wynika z głębokiego przeświadczenia o Bożej miłości.

Ps 127:2 EIB

Wy, którzy wstajecie przed świtem, Trudzicie się, mimo że zapadł zmierzch, I spożywacie ciężko zapracowany chleb — Na nic wam to! Tego, którego kocha, On obdarza snem.

Iz 55:2 EIB

Dlaczego macie wydawać pieniądze na to, co nie jest chlebem, ciężko zapracowany grosz na to, co nie syci? Słuchajcie Mnie uważnie, a będziecie jeść to, co dobre, i wasza dusza nacieszy się tym, co pożywne!

Zniewolenie poprzez nadmiar pracy jest celem systemu tego świata, który jest w Biblii reprezentowany przez Egipt. Nieprzyjaciel chce abyśmy byli tak zajęci pracą, abyśmy nie mieli czasu na oddawanie Mu czci.

2 Moj 5:9 EIB

Niech praca im wyznaczona będzie jeszcze cięższa i niech nią będą zajęci, wtedy przestaną zajmować się bzdurami.

5 Moj 26:6 EIB

Egipcjanie jednak krzywdzili nas tam i dręczyli, gnębili ciężką *pracą*.

Lenistwo polega na bezkrytycznym podążaniu za pobudkami naszej grzesznej natury. Nie jesteśmy zobligowani do słuchania rozkazów typu "nie chce mi się", "nie mam siły", "muszę odpocząć" w sytuacjach, kiedy nie ma to uzasadnienia. Lenistwo to oszukiwanie samego siebie. Słowo Boże wielokrotnie piętnuje lenistwo - lista wersetów na temat lenistwa.

# Jak pracować?

Mamy pracować ciężko. To nie znaczy ponad siły, ale przykładać się do pracy, nie obijać się i pracować uczciwie i z zapałem.

2 Kor 6:5 EIB

w chłostach, w więzieniach, w rozruchach, w ciężkiej pracy, w bezsennych nocach, w postach,

Ef 4:28 EIB

Kto kradnie, niech kraść przestanie i raczej ciężko pracuje, aby miał z czego wspierać potrzebujących.

2 Krl 22:7 EIB

Pracują oni uczciwie, można ich więc nie rozliczać z przekazanego im srebra.

Prz 31:13 EIB

Dba ona o wełnę i len, pracuje z zapałem!

Rz 12:11 EIB

W zapale bądźcie niestrudzeni, duchem płomienni, w Panu — gotowi do służby.

Biblia popiera projektowanie i planowanie, i to nawet szczegółowo!

2 Moj 31:4 EIB

Dzięki temu potrafi on obmyślić plan, zna się na pracach w złocie, srebrze oraz brązie,

2 Moj 35:35 EIB

Napełnił On ich wielkim talentem do wykonania wszelkich prac grawerskich, precyzyjnych, hafciarskich oraz tkackich we fiolecie, szkarłacie, karmazynie i bisiorze — słowem, do wykonania wszelkich prac wymagających szczegółowego planu.

Prz 21:5 BW

Zamysły pilnego prowadzą do zysków, lecz każdy, kto w pośpiechu działa, ma tylko niedostatek.

Łk 14:28-30 UBG

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie i nie obliczy wydatków, czy mu wystarczy na ukończenie? Aby czasem, gdyby położył fundament, a nie mógłby ukończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli się z niego naśmiewać; Mówiąc: Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał ukończyć.

Mile widziany jest również porządek w działaniu.

4 Moj 8:24 EIB

Oto, co jeszcze odnosi się do Lewitów: Będą przystępować do służby i pracować przy namiocie spotkania, zgodnie z ustalonym porządkiem, od dwudziestego piątego roku życia wzwyż.

1 Kor 14:40 EIB

a wszystko niech się dzieje w sposób godny i uporządkowany.

Pracodawcy powinni wypłacać wynagrodzenie na bieżąco i nie wyzyskiwać swoich pracowników.

3 Moj 25:39 EIB

Jeśli twój brat zubożeje przy tobie tak, że sprzeda się tobie, nie będziesz gnębił go pracą niewolnika.

5 Moj 24:15 EIB

W dniu, gdy pracował, wypłać mu wynagrodzenie, zanim zajdzie słońce — bo jest on ubogi i na nie liczy — aby nie skarżył się na ciebie do PANA, grzech bowiem byłby wówczas po twojej stronie.

Iz 58:3 EIB

Dlaczego my pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy dusze, a Ty nie zauważasz? Otóż w dniu waszego postu szukacie własnych przyjemności, wyzyskujecie wszystkich swoich pracowników.

Jr 22:13 EIB

Biada temu, który buduje swój dom na niesprawiedliwości, jego górne komnaty sadowi na bezprawiu, a swemu bliźniemu każe pracować za darmo i odmawia mu jego zapłaty!

Powinniśmy szanować swoich przełożonych.

1 Tes 5:12 EIB

Prosimy was również, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, przewodzą wam w Panu i upominają was.

Bądź oddany Panu jak Lewici i bądź pilny w pracy, miej efekty, a będziesz awansować.

Ezd 3:8 EIB

W drugim roku zatem i w drugim miesiącu po swoim przybyciu do świątyni Bożej w Jerozolimie, Zorobabel, syn Szealtiela, i Jeszua, syn Josadaka, wraz z resztą swoich braci, z kapłanami i Lewitami oraz wszystkimi, którzy przybyli z niewoli do Jerozolimy, rozpoczęli odbudowę świątyni. Do kierowania pracami w świątyni PANA wyznaczyli Lewitów od dwudziestego roku życia wzwyż.

1 Krl 11:28 EIB

Jeroboam dał się wówczas poznać jako szczególnie sprawny kierownik. Gdy Salomon zauważył, że młodzieniec dobrze radzi sobie z pracą, ustanowił go nadzorcą nad wszystkimi zadaniami zleconymi rodowi Józefa.

Prz 22:29 EIB

Czy widziałeś człowieka biegłego w swym zawodzie? Będzie on na usługach królów, nie na służbie u ludzi zwyczajnych.

Powodzenia!


Ostatnia aktualizacja: 7 miesięcy temu