# Królowanie

Innymi słowy: rządzenie, zarządzanie.

Ilość fragmentów: 14, ilość wersetów: 19

Prz 8:15 EIB

Dzięki mnie panują królowie, władcy stosują sprawiedliwość,

Prz 20:28 EIB

Króla strzegą łaska i wierność, na łasce opiera on swój tron.

Prz 21:1 EIB

Serce króla w ręku PANA jest jak strumień wody — kieruje On nim, dokąd chce.

Prz 22:11 EIB

Kto kocha czystym sercem, wdzięk ma na wargach — i króla w gronie swoich przyjaciół.

Prz 22:29 EIB

Czy widziałeś człowieka biegłego w swym zawodzie? Będzie on na usługach królów, nie na służbie u ludzi zwyczajnych.

Prz 25:2 EIB

Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, chwałą królów — rzecz zbadać.

Prz 28:2 EIB

Z powodu nieprawości kraj ma wielu rządców, lecz człowiek rozsądny wie, jak utrzymać ład.

Prz 28:15 EIB

Ryczącym lwem lub rozwścieczonym niedźwiedziem jest bezbożny władca dla ubogiego ludu.

Prz 28:16 EIB

Im mniej rozumu ma władca, tym większym jest zdziercą, kto nienawidzi wysokich podatków, przedłuża swoje dni.

Prz 31:4 EIB

Królowie, Lemuelu, nie powinni pić wina ani książęta — mocnego napoju,

1 Tm 3:12 EIB

Opiekunowie powinni być mężami jednej żony, dobrze kierującymi dziećmi oraz własnymi domami.

Prz 12:24

Ręka pracowitych będzie rządziła, a leniwych — odrabiała pańszczyznę.

Ps 8:7-9

7 Dasz mu władzę nad dziełami swoich rąk, Tak jak wszystko powierzyłeś jego pieczy: 8 Owce, wszelkie bydło, Zwierzęta szczerych pól; 9 Ptaki sponad chmur, ryby z głębin wód — I wszystko, co przemierza szlaki mórz.

Mt 20:25-28

25 Wtedy Jezus przywołał ich i powiedział: Wiecie, jak władcy narodów umieją je sobie podporządkować i jak wielcy tego świata potrafią dać im się we znaki. 26 Nie tak ma być pośród was. Kto między wami chciałby stać się wielki, niech postępuje jak służący. 27 I kto między wami chciałby stać na czele, niech będzie jak sługa. 28 Podobnie Syn Człowieczy nie przyszedł, by Mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu.

Ostatnia aktualizacja: 7 miesięcy temu