# System wartości

book

# Co to jest?

Kilka (do dziesięciu) najważniejszych dla mnie wartości wskazujących na to, czym głównie kieruję się w życiu. Mogą to być osoby, rzeczy, cechy charakteru, sposoby postępowania.

# Po co mi system wartości?

 • Określa moją tożsamość, mój kręgosłup moralny, rozumiem lepiej kim jestem
 • Nadaje większy sens mojemu życiu
 • Daje mi satysfakcję, kiedy się go trzymam
 • Pokazuje drogę w sytuacjach konfliktowych i trudnych

# Jak zdefiniować swój system wartości?

 1. Introspekcja. Głęboko się zastanowić, i zapisać to co nam przychodzi na myśl. Można dokonać wielokrotnego wyboru posiłkując się gotową listą wartości poniżej, dopisując ewentualnie to czego ona nie zawiera.

  Warto odnaleźć takie sytuacje, które:

  1. z jednej strony dawały mi największe poczucie szczęścia, spełnienia, entuzjazmu i bycia na swoim miejscu
  2. z drugiej strony, takie, które najbardziej mnie denerwowały, frustrowały, przygnębiały

 2. Obserwacja swoich działań, ponieważ mogą one nie potwierdzać wartości, które wydaje nam się, że są dla nas ważne. Jakie wartości odzwierciedla to co robiłeś dzisiaj, wczoraj, w tym tygodniu? Czyny mówią głośniej niż słowa.

Ważne jest, aby odróżnić swoje własne wartości od wartości narzucanych nam przez innych - rodziców, znajomych, społeczeństwo, państwo i kościół.

# Co dalej?

Warto podjąć kroki, aby zwiększyć swoją integralność, to znaczy, aby moje zachowania były jak najbardziej spójne z moimi przekonaniami. Można:

 1. zmienić swoje deklarowane wartości, aby bardziej odzwierciedlały moje zachowania, lub
 2. zmienić moje zachowania, aby bardziej odzwierciedlały moje deklarowane wartości
System wartości może się zmieniać w miarę upływu czasu, więc warto go aktualizować.

# Przykładowe wartości

Aktywność, Altruizm, Ambicja, Asertywność, Autentyczność, Balans, Bezinteresowność, Bezpieczeństwo, Bliskość, Bóg, Celowość działania, Ciekawość, Cierpliwość, Ciężka praca, Czułość, Dalekowzroczność, Dawanie, Decyzyjność, Dobrobyt, Dobroczynność, Dobroć, Dojrzałość, Dokładność, Dom, Doskonałość, Doświadczenie, Duchowość, Dyscyplina, Działanie, Dzieci, Dzielenie się, Elastyczność, Elastyczność działania, Empatia, Entuzjazm, Etyka, Finanse, Godność, Gościnność, Harmonia, Hart ducha, Hierarchia, Hojność, Honor, Humor, Indywidualizm, Indywidualność, Innowacyjność, Inspiracja, Integralność, Inteligencja, Intuicja, Inwestycja, Jakość, Kariera, Komfort, Kompetencja, Komunikacja, Konsekwencja, Kontrola, Kreatywność, Logika, Lojalność, Łagodność, Małżeństwo, Mądrość, Miłość, Motywacja, Możliwość decydowania, Nadmiar, Nadzieja, Nastawienie na wyniki, Natura, Niezależność, Odpowiedzialność, Odwaga, Okazja, Opanowanie, Opieka, Optymizm, Oryginalność, Osiągnięcia, Oszczędność, Otoczenie, Otwartość, Pasja, Pewność siebie, Piękno, Planowanie, Podróże, Pokora, Pokój, Porozumienie, Porządek, Postęp, Poszanowanie, Poszukiwanie, Poświęcenie, Powodzenie, Powściągliwość, Praca, Praktyczność, Prawda, Prawość, Profesjonalizm, Prostota, Prywatność, Przedsiębiorczość, Przygoda, Przyjaźń, Przyjemność, Przynależność, Przywództwo, Przywództwo, Racjonalność, Radość, Relacje, Religia, Rodzina, Romantyczność, Rozrywka, Rozwaga, Rozwój, Równość, Różnorodność, Ryzyko, Rzetelność, Samodyscyplina, Samodzielność, Samorealizacja, Samoświadomość, Samotność, Siła, Skupienie, Skuteczność, Sława, Służba, Spełnienie, Spokój, Społeczność, Spontaniczność, Sport, Sprawiedliwość, Stabilizacja, Stabilność, Status, Struktura, Sukces, Szacunek, Szczerość, Szczęście, Sztuka, Świętość, Talent, Tolerancja, Tradycja, Troska, Troskliwość, Uczciwość, Uczenie się, Uczuciowość, Umiar, Umiejętności, Uprzejmość, Uważność, Uznanie, Wdzięczność, Wiara, Wiarygodność, Wiedza, Wielkość, Wierność, Władza, Wolność, Wolontariat, Wpływ, Wrażliwość, Wsparcie, Współczucie, Współpraca, Wstrzemięźliwość, Wydajność, Wygoda, Wytrwałość, Wytrzymałość, Wzrost, Zaangażowanie, Zabawa, Zadowolenie, Zarządzanie, Zasady, Zaufanie, Zdecydowanie, Zdrowie, Zespół, Zmiany, Zrównoważenie, Życzliwość.

# System wartości w Biblii

Biblia częto mówi co powinniśmy cenić najbardziej.

Ps 36:8 EIB

Jak cenna jest Twoja łaska, o Boże! Dzięki niej ludzie chronią się w cieniu Twoich skrzydeł

Prz 3:13-15

13 Szczęśliwy człowiek, który posiadł mądrość, który nabył zdolności myślenia, 14 bo mądrość niesie korzyść większą niż srebro, a jej zdobycie — przewyższa wartość złota; 15 jest cenniejsza od najdroższych pereł i nie dorówna jej nic z twoich skarbów.

Ps 133:1-2 EIB

1 Pieśń pielgrzymów. Dawidowa. O, jak to dobrze i miło, Gdy bracia żyją w zgodzie! 2 To niczym cenny olejek na głowie, Który spływa na brodę — brodę Aarona, Opadającą na skraj jego szaty.

Prz 20:15 EIB

Istnieje złoto i przeróżne perły, lecz rzeczą najcenniejszą są roztropne wargi.

Prz 22:1 EIB

Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo, lepsza przychylność niż srebro i złoto.

Prz 25:12 EIB

Złotym kolczykiem, drogocennym klejnotem jest mądra wskazówka w uchu tego, kto słucha.

Iz 43:4 EIB

A ponieważ jesteś w moich oczach drogi, cenny — i Ja ciebie kocham, to daję za ciebie ludzi, daję ludy za twoje życie.

Mt 13:45-46 EIB

45 Królestwo Niebios przypomina również kupca poszukującego pięknych pereł. 46 Gdy znalazł tę jedną, niezwykle cenną, odszedł, sprzedał wszystko, co miał, i nabył ją.

1 P 3:3-4

3 Waszą ozdobą niech nie będzie to, co zewnętrzne: wymyślne uczesanie, złote klejnoty czy okazałe szaty, 4 lecz osobowość wielkiego serca, niezniszczalnej łagodności i pokoju ducha, który jest tak cenny przed obliczem Boga.

1 P 1:7 EIB

Spotykają was one po to, aby wasza szczera wiara, cenniejsza niż zniszczalne przecież złoto ogniem uszlachetniane, mogła tym bardziej wywyższyć, zaznaczyć chwałę i uwypuklić cześć Jezusa Chrystusa, kiedy się objawi.

1 P 1:18-19 EIB

Pamiętajcie, że nie rzeczami zniszczalnymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, odziedziczonego po ojcach, lecz drogą krwią Chrystusa, Baranka nieskazitelnego i nieskalanego.

2 P 1:3-4 EIB

3 Jego Boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu Tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. 4 Dzięki nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Boskiej natury, jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają żądze.

Biblia gloryfikuje wiele cech charakteru. c.d.n.

1 Kor 13:13 EIB

Teraz trwają: wiara, nadzieja i miłość — te trzy. A z nich największa jest miłość.

Ga 5:22-23 EIB

22 Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23 łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba Prawa.

2 P 1:4-10 EIB

4 Dzięki nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Boskiej natury, jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają żądze. 5 Właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością, prawość z poznaniem, 6 poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, 7 pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. 8 Gdy te cechy będą waszym udziałem, i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 9 Komu natomiast ich brak, ten nie widzi, jest krótkowzroczny. Zapomniał też, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. 10 Dlatego, bracia, tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie,

Jest natomiast wiele zachowań, które biblia potępia. c.d.n.

1 Kor 13:4-6 EIB

4 Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, 5 postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, 6 nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy;

Ga 5:19-21 EIB

19 Wiadomo, co bierze się z ciała: nierząd, nieczystość, rozpusta, 20 oddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbrność, brak troski o jedność, 21 zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Zapowiadam wam teraz, tak jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy się tych rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego.

Obj 21:8 EIB

Natomiast co do tchórzów i niewiernych, nieczystych i zabójców, uprawiających nierząd i czary, bałwochwalców i wszystkich kłamców — ich działem będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to znaczy druga śmierć.


Ostatnia aktualizacja: rok temu