# Kim jestem i co mogę w Chrystusie?

Wersety na temat tego kim jestem i co mogę w Chrystusie.

Z książki Neila Andersona "Zwycięstwo nad ciemnością" (opens new window)

W formacie PDF do wydruku na dwóch stronach.

# Kim jestem w Chrystusie?

 1. Jestem solą ziemi (Mt 5:13). Jestem światłością świata (Mt 5:14). Jestem dzieckiem Boga (J 1:12).
 2. Jestem częścią prawdziwego krzewu winnego, przez którą przepływa życie Chrystusa (J 15:1.5).
 3. Jestem przyjacielem Chrystusa (J 15:15).
 4. Jestem wybrany i ustanowiony przez Chrystusa, aby przynieść Jego owoc (J 15:16).
 5. Jestem niewolnikiem sprawiedliwości (Rz 6:18). Jestem niewolnikiem Boga (Rz 6:22).
 6. Jestem synem Boga, Bóg jest duchowo moim ojcem (Rz 8:14–15; Gal 3:26; 4:6).
 7. Jestem współdziedzicem z Chrystusem dzieląc z Nim Jego dziedzictwo (Rz 8:17).
 8. Jestem świątynią – miejscem zamieszkania – Boga. Jego Duch Święty i Jego życie mieszka we mnie (1 Kor 3:16-6,19).
 9. Jestem zjednoczony z Panem i jestem z Nim jednym duchem (1 Kor 6:17).
 10. Jestem członkiem ciała Chrystusa (1 Kor 12:27; Ef 5:30).
 11. Jestem nowym stworzeniem (2 Kor 5:17).
 12. Jestem pojednany z Bogiem i jestem sługą pojednania (2 Kor 5:18-19).
 13. Jestem synem Boga i jestem w Chrystusie (Gal 3:26.28).
 14. Jestem dziedzicem Boga, ponieważ jestem synem Boga (Gal 4:6-7).
 15. Jestem święty (Ef 1:1; 1 Kor 1:2; Flp 1:1; Kol 1:2).
 16. Jestem Bożym dziełem – dziełem Jego rąk – narodzonym na nowo w Chrystusie do pełnienia Jego dzieła (Ef 2:10).
 17. Jestem współobywatelem wraz z resztą Bożej rodziny (Ef 2:19).
 18. Jestem więźniem Chrystusa (Ef 3:1; 4:1). Jestem sprawiedliwy i święty (Ef 4:24).
 19. Jestem obywatelem nieba posadzonym już teraz w niebie (Flp 3:20; Ef 2:6).
 20. Jestem ukryty z Chrystusem w Bogu (Kol 3:3).
 21. Jestem wyrazem życia Chrystusa, ponieważ On jest moim życiem (Kol 3:4).
 22. Jestem wybrany przez Boga, Święty i umiłowany (Kol 3:12; 1 Tes 1:4).
 23. Jestem synem światłości, a nie ciemności (1 Tes 5:5).
 24. Jestem świętym uczestnikiem niebiańskiego powołania (Hbr 3:1).
 25. Jestem uczestnikiem Chrystusa; mam udział w Jego życiu (Hbr 3:14).
 26. Jestem jednym z żywych Bożych kamieni budowanych w Chrystusie jako duchowy dom (1 P 2:5).
 27. Jestem członkiem wybranej ludzkości, mesjańskiego kapłaństwa, świętego narodu, ludu będącego własnością Boga (1 P 2:9-10).
 28. Jestem obcym na tym świecie, w którym żyję chwilowo (1 P 2:11).
 29. Jestem wrogiem szatana (1 P 5:8).
 30. Jestem dzieckiem Boga i będę podobny do Chrystusa, kiedy On powróci (l J 3:1-2).
 31. Jestem narodzony z Boga, a zły – diabeł – nie może mnie dotknąć (1 J 5:18).
 32. Nie jestem wielkim „Ja jestem” (Wj 3:14; J 8:24.28.58).
 33. Lecz dzięki łasce Boga jestem tym, kim jestem (1 Kor 15:10).

# Co mogę w Chrystusie?

 1. Dlaczego miałbym mówić, że czegoś nie mogę, skoro Biblia mówi, iż mogę wszystko w Chrystusie, który mnie umacnia (Flp 4:13)?
 2. Dlaczego miałoby mi brakować czegoś, kiedy wiem, że Bóg zaspokoi wszystkie moje potrzeby według bogactw swojej chwały w Jezusie Chrystusie (Flp 4:19)?
 3. Dlaczego miałbym się bać, skoro Biblia mówi, że Bóg nie dał mi ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia (2Tm 1:7)?
 4. Dlaczego miałoby mi brakować wiary dla realizacji mojego powołania, skoro wiem, że Bóg wyznaczył mi miarę wiary (Rz 12:3)?
 5. Dlaczego miałbym być słaby, kiedy Biblia mówi, że Pan jest siłą mojego życia i że będę posiadał siłę i działał, ponieważ znam Boga (Ps 27:1; Dn 11:32)?
 6. Dlaczego miałbym pozwolić, aby szatan panował nad moim życiem, kiedy Ten, który jest we mnie, jest większy niż ten, który jest w świecie (1 J 4:4)?
 7. Dlaczego miałbym akceptować porażkę, kiedy Biblia mówi, że Bóg zawsze prowadzi mnie w triumfie (2 Kor 2:14)?
 8. Dlaczego miałoby mi brakować mądrości, kiedy Chrystus stał się dla mnie mądrością od Boga i skoro Bóg daje mądrość obficie, kiedy Go proszę o nią (1 Kor 1:30; Jk 1:5)?
 9. Dlaczego miałbym żyć w depresji, kiedy mogę przypominać sobie Bożą miłość, dobroć i wierność – i mieć nadzieję (Lm 3:21-23)?
 10. Dlaczego miałbym się martwić i trwożyć, kiedy wiem, że mogę zrzucić wszelkie troski na Chrystusa, który troszczy się o mnie (1 P 5:7)?
 11. Dlaczego miałbym być kiedykolwiek w niewoli, skoro wiem, że tam, gdzie Duch Pański, tam wolność (Gal 5:1)?
 12. Dlaczego miałbym czuć się potępiony, skoro Biblia mówi, że nie jestem potępiony, ponieważ jestem w Chrystusie (Rz 8:1)?
 13. Dlaczego miałbym czuć się samotny, skoro Jezus powiedział, że jest ze mną zawsze i że nigdy mnie nie opuści ani nie pozostawi (Mt 28:20; Hbr 13:5)?
 14. Dlaczego miałbym czuć się przeklęty albo uważać się za ofiarę losu, skoro Biblia mówi, że Chrystus odkupił mnie spod przekleństwa prawa, abym mógł otrzymać Jego Ducha (Gal 3:13– 14)?
 15. Dlaczego miałbym być niezadowolony, skoro jak Paweł mogę nauczyć się zadowolenia w każdych okolicznościach (Flp 4:11)?
 16. Dlaczego miałbym czuć się bezwartościowy, skoro Chrystus stał się dla mnie grzechem po to, abym ja mógł się stać sprawiedliwością Bożą w Nim (2 Kor 5:21)?
 17. Dlaczego miałbym mieć kompleks prześladowania mnie, gdy wiem, że nikt nie może być przeciwko mnie, skoro Bóg jest po mojej stronie (Rz 8:31)?
 18. Dlaczego miałbym być niespokojny, skoro Bóg jest twórcą pokoju i daje mi poznanie poprzez zamieszkującego we mnie swego Ducha (1 Kor 14:33; 2:12)?
 19. Dlaczego miałbym czuć się jak ofiara, skoro jestem zwycięzcą we wszystkim przez Chrystusa (Rz 8:37)?
 20. Dlaczego miałbym pozwolić, aby napięcia życia martwiły mnie, skoro mogę czerpać odwagę ze świadomości, że Jezus pokonał świat i Jego uciski (J 16:33)?
Ostatnia aktualizacja: 7 miesięcy temu