# Własność

Ten artykuł odpowiada na zasadnicze pytanie: Czyją własnością jest świat - Boga czy człowieka?

# Bóg jest właścicielem wszystkiego

Biblia mówi, że wszystko należy do Pana.

Ps 24:1 EIB

Dawidowy. Psalm. Własnością PANA jest ziemia i to, co ją wypełnia, Do Niego należy świat wraz z jego mieszkańcami.

Nawet złoto i srebro (inaczej pieniądze) są własnością Pana Boga. (Ciekawostka: skrót księgi Ag jest symbolem srebra)

Ag 2:8 EIB

Moje jest srebro i moje jest złoto — oświadcza PAN Zastępów.

# Własność człowieka

Z drugiej jednak strony, Biblia mówi, że Bóg dał nam całą ziemię.

Ps 115:16

Niebiosa są niebiosami Pana, Ale ziemię dał synom ludzkim.

Poza tym jak możemy czcić Pana darami swego mienia, skoro nie posiadamy żadnego mienia, które moglibyśmy nazwać swoim? Nie możemy wówczas złożyć daru dla Boga, tylko co najwyżej zarządzić przekazanie cudzych środków na cudze konto.

Prz 3:9 EIB

Czcij PANA darami swego mienia, najlepszą cząstką wszystkich swych dochodów,

Ta pozorna sprzeczność rodzi wiele pytań:

  1. Czy fakt, że Bóg jest właścicielem wszystkiego musi oznaczać, że my jesteśmy właścicielami niczego?
  2. Czy jesteśmy tylko zarządcami?
  3. Czy Bóg dał nam te rzeczy na własność, czy dał nam je w zarządzanie lub w "używanie"?

# Kto jest właścicielem ziemi?

Twierdzenie "Bóg jest właścicielem wszystkiego oznacza, że my jesteśmy właścicielami niczego" zawiera dwa błędy logiczne:

  1. Przeocza dosyć powszechną koncepcję współwłasności.
  2. Zakłada, że relacja własności nie jest przechodnia.

# Współwłasność

Biblia mówi o współwłasności.

W przypowieści o synu marnotrawnym, kiedy syn niemarnotrawny narzekał, że na jego cześć ojciec nigdy nie wyprawił uczty, ojciec odpowiedział:

Łk 15:31 EIB

Wtedy ojciec powiedział do niego: Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje.

Innymi słowy "Synu, wszystko co moje jest twoje, trzeba było poprosić". Wynika z tego, że nie wszystko co jest nasze, jest automatycznie dla nas dostępne i do naszej dyspozycji. Korzystanie z tego wymaga szczerej relacji z naszym Ojcem w niebie.

Jeszcze dobitniej wyraził to Pan Jezus podczas najdłuższej zapisanej w Biblii jego rozmowy ze swoim Ojcem.

J 17:10

I wszystko moje jest twoje, a twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich.

Zależność moje -> twoje jest tutaj w obie strony, odwzorowując relację całkowitego oddania pomiędzy Ojcem i Synem.

TIP

Postawa całkowitego oddania bardziej przystoi relacjom rodzinnym niż rola zarządcy (szafarza).

# Przechodniość relacji własności

Przechodniość relacji (opens new window) jest pojęciem z algebry.

Relacja przechodnia oznacza, że jeśli "a" jest relacji z "b" i "b" jest w relacji z "c", to "a" jest w relacji "c".

Przenosząc to na relację własności, jeśli Bóg jest moim właścicielem (ja należę do Niego), i ja jestem właścicielem jakichś rzeczy, to Bóg jest właścicielem tych rzeczy, pośrednio przeze mnie.

Zatem nie ma sprzeczności w twierdzeniu, że zarówno człowiek jest właścicielem ziemi jak i Pan Bóg jest właścicielem ziemi, nawet pomijając kwestię współwłasności.

# Znaczenie słowa "dać" w Biblii

Jakie jest znaczenie zwrotu "Bóg dał ziemię synom ludzkim" w psalmie 115? Czy “dał” oznacza “pożyczył”, "użyczył", a może “dał w zarządzanie”?

Hebrajskie słowo użyte w Ps 115:16 to "nāṯan". Biblia KJV tłumaczy to słowo (opens new window) w następujący sposób: dać (1078x), umieścić (191x), dostarczyć (174x), zrobić (107x), ustawić (99x), w górę (26x), położyć (22x), nadawać (21x), cierpieć (18x), uzyskiwać (15x), przynosić (15x), powodować (13x), wypowiadać (12x), układać (11x), wysyłać (11x), odpłacać (11x), wyznaczać (10x), pokazywać (7x).

Zatem przeważającym tłumaczeniem hebrajskiego słowa “nāṯan” jest “dać”. Pozostałe tłumaczenia nie oferują zbyt wiele marginesu na zinterpretowanie tego jako "oddanie w zarządzanie".

Mat 5:5

Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.

Greckie słowo “klēronomeō” przetłumaczone jako "posiądą" oznacza “odziedziczyć”. Czy dziedziczenie wiąże się z posiadaniem czy zarządzaniem czyimś dobrem?

Oczywiście, tak krótka analiza znaczeń słów nie może być dowodem ostatecznym, ale dla większości osób może być wystarczającym przesunięciem wagi w stronę właściwego wydźwięku tych słów.

# Tożsamość dziedzica

Teza "Bóg jest właścicielem wszystkiego, a my jesteśmy tylko zarządcami" ma pozytywny psychologiczny wpływ na pozbycie się przywiązania do rzeczy materialnych i poddanie się w tej dziedzinie Bogu, co jak najbardziej jest zgodne z Biblią. Prawdą jest również, że mamy w sposób odpowiedzialny zarządzać tym, co nam Bóg daje. Stwierdzenie to jednak godzi w naszą tożsamość dzieci Bożych, które nie są tylko najemnymi zarządcami. Dla dzieci wszystko, co jest ich jest własnością rodziców i wszystko co jest rodziców należy do nich. Istnieje także ryzyko, że postrzeganie siebie jako tylko zarządcy jest objawem ducha sierocego, jak było to w przypadku syna niemarnotrawnego z przypowieści w ew. Łukasza 15.

Biblia tak mówi o naszej tożsamości w kwestii posiadania:

Rzym 4:13

Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary.

Kim jesteś? Czy jesteś najemnym zarządcą czy synem dziedzicem / córką dziedziczką?

Jesteśmy dziedzicami i współdziedzicami z Chrystusem!

Co prawda pobieżna analiza kontekstu powyższych wersetów wskazuje na to, że obietnica posiadania bardziej dotyczy przyszłości. Nie zmienia to jednak tego, jaki jest nasz obecny status.

Ef 1:14 EIB

Ten Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu otrzymania własności — dla pomnożenia Jego chwały.


Przypis (mały ukłon w stronę nauki): Psychologia dowodzi, że prawo prywatnej własności prowadzi do znacznie lepszych efektów ekonomicznych niż socjalistyczna ideologia własności wspólnej.

Ostatnia aktualizacja: 2 dni temu