# Czas

Ilość fragmentów: 21, ilość wersetów: 45

Dn 2:21 EIB

On zmienia pory i czasy, On strąca królów i On ich ustanawia, On daje mądrość mądrym i poznanie pragnącym je posiąść.

Ps 32:6 EIB

Niech więc modli się do Ciebie Każdy oddany Tobie, gdy jest czas na szukanie. Tak, nie dosięgną go wody nawet największych powodzi.

Ps 90:12 EIB

Naucz nas dobrze liczyć nasze dni, Aby nasze serca mogły zyskać mądrość!

Ps 119:164 UBG

Chwalę cię siedem razy dziennie za twoje sprawiedliwe sądy.

Kz 3:1-15 EIB

1 Wszystko ma swój czas. Na każdą sprawę pod niebem przychodzi kiedyś pora: 2 Jest czas rodzenia i czas umierania; jest czas sadzenia i czas zbiorów. 3 Jest czas ranienia i czas leczenia; jest czas burzenia i czas budowy. 4 Jest czas płaczu i czas uśmiechu; jest czas żalu i czas tańca. 5 Jest czas rozrzucania kamieni i czas ich zbierania; jest czas pieszczot i czas rozłąki. 6 Jest czas szukania i czas straty; jest czas gromadzenia i czas wyrzucania. 7 Jest czas rozdzierania i czas zszywania; jest czas milczenia i czas mówienia. 8 Jest czas miłości i czas nienawiści; jest czas wojny i czas pokoju. 9 Jaki pożytek ma pracujący z tego, że się trudzi? 10 Znam to zadanie, z którego Bóg zrobił ludziom zajęcie. 11 Wszystko uczynił pięknym w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ludzkie serca, tak jednak, aby człowiek nie mógł w pełni pojąć dzieła, za którego dokonaniem stoi Bóg. 12 Przekonałem się i wiem: Nic nie jest dla ludzi lepsze niż to, by iść przez życie radośnie i pożytecznie. 13 Bo przecież darem Boga jest to, że człowiek może jeść i pić, i przy całym swym trudzie oglądać to, co dobre. 14 Wiem również, że: Wszystko, co Bóg czyni, trwać będzie na wieki — nic do tego dodać i nic ująć z tego. Bóg natomiast to czyni, aby się Go bano. 15 To, co było, znów będzie, a co ma być, już było, Bóg także poszukuje tego, co szukane.

Kz 8:5 EIB

Kto przestrzega rozkazu, uniknie nieszczęścia, mędrzec natomiast zna czas oraz sposób na wszystko.

Kz 9:11 EIB

Zwróciłem jeszcze uwagę na tę rzecz pod słońcem: Nie najszybsi rozstrzygają wyścig i nie najdzielniejsi wojnę. Nie do mądrych należy dostatek, nie do roztropnych bogactwo, a uznanie nie zawsze spotyka uczonych. To czas i przypadek decydują o wszystkim.

Mt 24:42-51 EIB

42 Czuwajcie zatem, ponieważ nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. 43 Zauważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze w nocy przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwolił włamać się do domu. 44 Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. 45 Kto więc jest tym wiernym i mądrym sługą, którego pan postawił nad pozostałymi, by im wydawał żywność we właściwym czasie? 46 Szczęśliwy ten sługa, którego pan, gdy przyjdzie, zastanie przy tym zajęciu. 47 Zapewniam was, że odda mu w zarząd cały swój majątek. 48 Lecz jeśli jakiś zły sługa powiedziałby w swoim sercu: Mój pan zwleka z przyjściem, 49 po czym zacząłby bić swych podwładnych, jeść i pić z pijakami, 50 to przyjdzie pan tego sługi w dniu, w którym go nie oczekuje, o godzinie, której nie przeczuwa, 51 i surowo go ukarze. Wyznaczy mu dział wśród obłudników, tam będzie płacz i zgrzytanie zębami.

Mr 13:33 EIB

Uważajcie! Czuwajcie! Nie wiecie bowiem, kiedy przyjdzie ten czas.

Łk 16:9 EIB

I ja wam mówię: Zjednujcie sobie przyjaciół pieniędzmi niesprawiedliwego świata, aby — gdy czas pieniądza przeminie — przyjęli was do wiecznych przybytków.

Dz 17:26 EIB

Z jednego też wyprowadził każdy naród ludzki, by zamieszkiwał oblicze całej ziemi, a wszystkim tym narodom ustalił czas i granice zamieszkania,

Ef 5:15-16 EIB

15 Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, 16 którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie że przyszło nam żyć w trudnych czasach.

Ga 6:9 EIB

Bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w nim wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw.

Łk 12:56 EIB

Obłudnicy! Potraficie właściwie odczytać znaki na ziemi i niebie, więc jak to się dzieje, że nie umiecie rozpoznać obecnego czasu?

Łk 19:44 EIB

powalą wraz z twoimi mieszkańcami i nie pozostawią w tobie kamienia na kamieniu, ponieważ zabrakło ci rozpoznania czasu Bożych odwiedzin u ciebie.

Dz 17:21 EIB

Bo sami Ateńczycy, podobnie jak mieszkający tam cudzoziemcy, niczemu innemu nie poświęcali tyle czasu, co opowiadaniu lub słuchaniu najświeższych nowin.

Rz 13:11 EIB

Poza tym bądźcie świadomi, w jakim żyjemy czasie. Oto nadeszła pora, by zbudzić się ze snu. Teraz zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy.

1 Kor 7:29 EIB

Chcę podkreślić, bracia, że czasu dano nam niewiele. W tym, który nam pozostał, niech również ci, którzy mają żony, żyją tak, jakby ich nie mieli.

Hbr 5:12 EIB

Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto by was uczył elementarnych zasad, zawartych w wyroczniach Boga. Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego.

2 P 3:9 EIB

Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem On po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali.

Obj 1:3 EIB

Szczęśliwy ten, kto czyta, oraz ci, którzy słuchają słów proroctwa i trzymają się tego, co jest w nim napisane. Czas bowiem jest bliski.

Ostatnia aktualizacja: 2 dni temu