# Praca

Ilość fragmentów: 36, ilość wersetów: 106

2 Moj 16:26 EIB

Przez sześć dni będziecie to zbierać, ale w siódmym dniu jest szabat — na polu tego nie będzie.

2 Moj 20:9 EIB

Pracuj sześć dni i wtedy wykonuj wszelką swoją pracę,

2 Moj 20:11 EIB

Czyń tak dlatego, że PAN tworzył niebo i ziemię, i morze, wraz ze wszystkim, co w nich jest, przez sześć dni, a siódmego dnia — odpoczął. Właśnie dlatego PAN pobłogosławił dzień szabatu i wyróżnił go wśród pozostałych.

2 Moj 23:12 EIB

Sześć dni wykonuj swe dzieło, a siódmego odpocznij. Niech dzięki temu wypocznie twoje bydlę i osioł, niech odetchnie syn twojej służącej oraz cudzoziemiec.

2 Moj 31:15 EIB

Sześć dni będzie można pracować, ale siódmego dnia będzie szabat, całkowity odpoczynek, dzień poświęcony PANU. Każdy, kto by w dniu szabatu wykonywał jakąkolwiek pracę, będzie musiał umrzeć.

2 Moj 34:21 EIB

Sześć dni będziesz pracował. Siódmego dnia odpoczniesz. Odpoczniesz nawet w czasie orki i zbiorów.

2 Moj 35:2 EIB

Przez sześć dni wykonywać się będzie pracę, ale w siódmym dniu będziecie mieli święty szabat, całkowity odpoczynek — poświęcony PANU. Każdy, kto by w tym czasie wykonywał pracę, poniesie śmierć.

3 Moj 23:3 EIB

Przez sześć dni będziesz wykonywał pracę, ale w siódmym dniu będzie szabat całkowitego odpoczynku — święte zgromadzenie. Nie będziecie wykonywali żadnej pracy, jest to szabat, dzień, który będziecie obchodzili dla PANA, we wszystkich waszych siedzibach.

5 Moj 5:13 EIB

Pracuj sześć dni, wtedy wykonuj wszelką swoją pracę,

2 Moj 31:2-6 EIB

2 Spójrz, wezwałem imiennie Besalela, syna Uriego, syna Chura z plemienia Judy, 3 i napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, pomysłowością, rozeznaniem i zręcznością w każdym rzemiośle. 4 Dzięki temu potrafi on obmyślić plan, zna się na pracach w złocie, srebrze oraz brązie, 5 umie obrabiać i oprawiać kamienie, nieobca mu obróbka drewna — słowem, potrafi wykonać najbardziej kunsztowną robotę. 6 Zauważ, że Ja także przydałem mu Oholiaba, syna Achisamacha, z plemienia Dan, a serca wszystkich zdolnych rzemieślników obdarzyłem mądrością, tak że wykonają wszystko, co ci zleciłem:

Ps 46:2 EIB

Bóg naszym schronieniem, źródłem naszej siły, Zawsze dostępną pomocą w trudnościach.

Ps 127:1-2 EIB

1 Pieśń pielgrzymów. Salomonowa. Jeśli PAN nie zbuduje domu, Budowniczy trudzą się na darmo. Jeśli PAN nie ustrzeże miasta, Stróż czuwa niepotrzebnie. 2 Wy, którzy wstajecie przed świtem, Trudzicie się, mimo że zapadł zmierzch, I spożywacie ciężko zapracowany chleb — Na nic wam to! Tego, którego kocha, On obdarza snem.

Ps 146:\3

Nie pokładajcie ufności we władcach ani w żadnym synu ludzkim, u którego nie ma wybawienia.

Prz 10:16 EIB

Praca sprawiedliwego służy życiu, dochód bezbożnego — grzechowi.

Prz 11:29 EIB

Kto niepokoi swój dom, odziedziczy wiatr, a głupiec zostanie sługą człowieka o mądrym sercu.

Prz 12:11 EIB

Kto uprawia swą rolę, syci się chlebem, a kto gna za marnościami, temu brak rozumu.

Prz 12:24 EIB

Ręka pracowitych będzie rządziła, a leniwych — odrabiała pańszczyznę.

Prz 12:27 EIB

Leniwy nawet nie zaczyna polowania, bogactwo przypada pracowitym.

Prz 13:4 EIB

Leniwy? Wiele sobie życzy, lecz nic nie posiada. A pracowity? Ten będzie nasycony.

Prz 13:11 EIB

Bogactwo, które łatwo przyszło, maleje; kto je gromadzi pracowitą ręką, temu go przybywa.

Prz 14:23 EIB

Każdy trud przynosi zysk, poprzestawanie na słowach — pewną biedę.

Prz 22:29 EIB

Czy widziałeś człowieka biegłego w swym zawodzie? Będzie on na usługach królów, nie na służbie u ludzi zwyczajnych.

Prz 22:29 EIB

Czy widziałeś człowieka biegłego w swym zawodzie? Będzie on na usługach królów, nie na służbie u ludzi zwyczajnych.

Prz 24:27 EIB

Wykonaj swą pracę na zewnątrz i ukończ swe dzieło na polu, a potem buduj sobie dom.

Prz 27:18 EIB

Kto dba o figowiec, spożyje jego owoc; kto dba o swego pana, będzie zbierał zaszczyty.

Prz 27:23-27 EIB

23 Pilnie doglądaj stanu swoich owiec, skupiaj uwagę na stadach, 24 gdyż majątek nie trwa na wieki ani z pokolenia w pokolenie korona. 25 Gdy sprzątnięte jest siano, zaczyna odrastać trawa, zebrane są też zioła z gór; 26 wtedy masz jagnięta na odzież, kozły na opłatę za pole 27 i dość koziego mleka, by wyżywić siebie, swój dom — i utrzymać służbę.

Prz 28:19 EIB

Kto uprawia swą rolę, syci się chlebem, kto goni za próżnościami, syci się ubóstwem.

Prz 30:10 EIB

Nie oczerniaj sługi przed jego panem, aby cię nie przeklinał i abyś nie poniósł kary!

Prz 31:10-31 EIB

10 Dzielna kobieta — któż taką znajdzie? Jej wartość przewyższa perły! 11 Serce męża jej ufa, korzyści mu nie braknie! 12 Darzyć go będzie dobrem przez wszystkie dni swego życia! 13 Dba ona o wełnę i len, pracuje z zapałem! 14 Jest jak statki handlowe — sprowadza żywność z daleka. 15 Wstaje, gdy jeszcze jest noc, dzieli pokarm dla rodziny i służby. 16 Kiedy chce nabyć pole, nabywa; z pracy rąk zasadza winnicę. 17 Nie boi się trudnych wyzwań, jej ramiona są gotowe im sprostać. 18 Jest świadoma jakości swych dzieł, jej lampa nawet nocą nie gaśnie. 19 י Wyciąga ręce po kądziel, jej dłoń umie chwycić wrzeciono. 20 Otwiera przed ubogim swą dłoń, swoją rękę wyciąga ku biednym. 21 Nie zaskoczą śniegi jej domu, bo każdy ma podwójne ubranie. 22 Potrafi uszyć okrycie, nosi szaty z bisioru i purpury. 23 Jej mąż jest powszechnie szanowany i zasiada wśród starszych kraju. 24 Wyrabia i sprzedaje bieliznę, a kupcom dostarcza pasów. 25 Jej ozdobą — siła i dostojność, w przyszłość patrzy z uśmiechem. 26 Gdy mówi, wypowiada się mądrze, jej słowami rządzi prawo łaski. 27 Czuwa nad biegiem spraw domu, nie je chleba zdobytego bez pracy. 28 Jej dzieci nazywają ją szczęśliwą, a mąż powstaje i wychwala: 29 Wiele kobiet radzi sobie wspaniale, ale ty przewyższasz je wszystkie! 30 Złudny jest wdzięk i zwiewna uroda, lecz kobieta, która liczy się z PANEM — ta godna jest chwały! 31 Niech korzysta z owocu swych rąk, niech jej czyny przysparzają jej sławy!

Ef 6:5-9 EIB

5 Słudzy, bądźcie posłuszni swoim ziemskim panom. Odnoście się do nich z szacunkiem, traktujcie ich poważnie i służcie im w prostocie serca, jak Chrystusowi. 6 Czyńcie to nie na pokaz, jak ci, którzy chcą się im przypodobać, lecz jak prawdziwi słudzy Chrystusa, pełniący wolę Boga z całej duszy. 7 Służcie chętnie, tak jak Panu, a nie ludziom. 8 Bądźcie przy tym świadomi, że każdy — jeśli uczyni coś dobrego — otrzyma zapłatę od Pana, niezależnie od tego, czy jest sługą, czy człowiekiem wolnym. 9 A wy, panowie, podobnie postępujcie względem nich. Poniechajcie gróźb. Wiedzcie, że podobnie jak oni, wy też macie Pana w niebie, a u Niego nie ma stronniczości.

Mt 11:28-30 EIB

28 Przyjdźcie do Mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, Ja wam zapewnię wytchnienie. 29 Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode Mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz. 30 Gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię — lekkie.

Mt 20:1-15 EIB

1 Królestwo Niebios przypomina bowiem pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem wynająć robotników do swojej winnicy. 2 Uzgodnił z nimi stawkę — denar za dzień — i posłał do pracy. 3 Następnie wyszedł o dziewiątej i zobaczył innych, stojących bezczynnie na rynku. 4 Idźcie i wy do winnicy — powiedział — a ja wam sprawiedliwie zapłacę. 5 I oni poszli. Potem wyszedł jeszcze w południe i około piętnastej. Postąpił podobnie. 6 Gdy wyszedł o siedemnastej, zastał również czekających na pracę. Dlaczego tu bezczynnie stoicie cały dzień? — zapytał. 7 Nikt nas nie wynajął — odpowiedzieli. On na to: Idźcie i wy do winnicy. 8 Z nastaniem wieczoru właściciel winnicy polecił swojemu zarządcy: Zwołaj robotników i wypłać im dniówkę. Zacznij od ostatnich, a zakończ na pierwszych. 9 Podeszli zatem zatrudnieni o siedemnastej i otrzymali po denarze. 10 Gdy podeszli pierwsi, sądzili, że dostaną więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. 11 Po wypłacie zaczęli się burzyć przeciwko gospodarzowi. 12 Ci ostatni pracowali tylko godzinę — wytykali — a pan potraktował ich na równi z nami, którzy musieliśmy znosić trudy dnia i upał! 13 Wtedy gospodarz powiedział jednemu z nich: Nie krzywdzę cię, mój drogi. Czy nie uzgodniliśmy, że dostaniesz denara? 14 Bierz, co twoje, i idź! Chcę bowiem temu ostatniemu zapłacić tak, jak i tobie. 15 Czy nie wolno mi z tym, co moje, czynić tego, co chcę? A może krzywym okiem patrzysz na to, że jestem dobry?

Mt 21:12-13 EIB

12 Jezus natomiast wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy tam sprzedawali lub kupowali, poprzewracał stoły wymieniających pieniądze oraz stragany sprzedawców gołębi. 13 Mówił przy tym: Napisano: Mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zdzierców.

Mt 22:4-5 EIB

4 Posłał więc innych poddanych. Powiedzcie zaproszonym — polecił — że pierwsze danie gotowe, mięso czeka na przyrządzenie, wszystko już dopięte. Przyjdźcie na wesele. 5 Oni jednak zlekceważyli zaproszenie i odeszli, jeden na swoje pole, drugi do swego handlu,

1 Kor 9:6-19 EIB

6 Czy tylko ja i Barnaba nie mamy prawa nie pracować? 7 Kto kiedykolwiek służył w wojsku na własny koszt? Kto sadzi winnicę i nie korzysta z jej owocu? Albo kto wypasa stado i nie spożywa mleka z udoju? 8 Czy mówię to tylko po ludzku? Czy Prawo nie mówi podobnie? 9 Bo przecież w Prawie Mojżesza znajdujemy słowa: Młócącemu bydlęciu nie zawiązuj pyska. Czy Bóg ma na uwadze tylko bydlęta? 10 Czy nie mówi tego przede wszystkim ze względu na nas? To w odniesieniu do nas jest napisane, że oracz powinien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będą mieli udział w plonach. 11 Jeśli posialiśmy wam dobra duchowe, to cóż wielkiego, jeśli skorzystamy z materialnych? 12 Skoro inni korzystają z tego prawa względem was, to dlaczego tym bardziej nie my? Nie skorzystaliśmy z niego jednak. Wszystko znosimy, by nie stawiać żadnych przeszkód Chrystusowej dobrej nowinie. 13 Czy nie wiecie, że ci, którzy pracują przy składaniu ofiar, żyją ze świątyni, a ci, którzy krzątają się przy ołtarzu, korzystają z ołtarza? 14 Podobnie Pan ustalił, aby ci, którzy głoszą dobrą nowinę, z dobrej nowiny żyli. 15 Ja jednak nie skorzystałem z tego prawa. Nie piszę też dlatego, że chciałbym skorzystać, bo wolałbym raczej umrzeć niż zostać pozbawionym mojej chluby. 16 Bo jeśli głoszę dobrą nowinę, nie mam czym się szczycić — taka spoczywa na mnie odpowiedzialność. I biada mi, jeślibym dobrej nowiny nie głosił. 17 Jeśli jednak czynię to jako ochotnik, mam zapłatę. Gdybym nie czynił tego jako ochotnik, to po prostu wywiązywałbym się z powierzonego mi zadania. 18 Więc za co mam mieć nagrodę? Za to, że głosząc dobrą nowinę, czynię to za darmo, nie korzystając z prawa, do którego mnie głoszenie upoważnia. 19 Chociaż jestem wolny wobec wszystkich, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby pozyskać jak najliczniejsze grono ludzi.

2 Tes 3:7-12 EIB

7 Sami wiecie, jak trzeba nas naśladować. Nie żyliśmy przecież wśród was nieporządnie 8 ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba. Przeciwnie, w trudzie i znoju pracowaliśmy dniami i nocami, aby dla nikogo z was nie być obciążeniem. 9 Czyniliśmy tak nie dlatego, że nie mamy prawa do korzystania z waszego wsparcia, ale po to, by samych siebie postawić wam za przykład do naśladowania. 10 Gdy byliśmy u was, uczyliśmy, że kto nie chce pracować, niech też nie je. 11 A teraz słyszymy, że niektórzy z was żyją nieporządnie. Zamiast poświęcać się pracy, zajmują się tym, czym nie trzeba. 12 Takim osobom nakazujemy, i takie zachęcamy w Panu Jezusie Chrystusie, by ze spokojem podjęły pracę i zarabiały na własne utrzymanie.