# Podział przypowieści na poszczególne ewangelie

Przypowieść Mateusz Marek Łukasz Jan
Dwóch budowniczych Mt 7:24-27 Łk 6:47-49
Smutek gości weselnych Mt 9:15 Mr 2:19-20
Łata na starym płaszczu Mt 9:16 Mr 2:21
Nowy bukłak Mt 9:17 Mr 2:22
Siewca Mt 13:3-23 Mr 4:3-20 Łk 8:4-18
Kąkol Mt 13:24-30
Ziarno gorczycy Mt 13:31-32 Mr 4:31-32
Zakwas Mt 13:31-32 Łk 13:18-19
Skarb ukryty w roli Mt 13:44
Drogocenna perła Mt 13:45-46
Sieć rybacka Mt 13:47-50
Sto owiec Mt 18:12-14
Umorzenie długu Mt 18:23-35
Robotnicy w winnicy Mt 20:1-16
Dwóch synów Mt 21:28-32
Zabójczy rolnicy Mt 21:33-46 Mr 12:1-12 Łk 20:9-18
Zaproszenie na ucztę Mt 22:1-14 Łk 14:16-24
Wierny i mądry sługa Mt 24:45-51
Dziesięć panien Mt 25:1-13
Ziarno wrzucone w ziemię Mr 4:26-29
Co czyni nieczystym Mr 7:14-23
Talenty Mt 25:14-30 Łk 19:11-27
Dwaj dłużnicy Łk 7:40-43
Miłosierny Samarytanin Łk 10:25-37
Przyjaciel o północy Łk 11:5-13
Egocentryczny bogacz Łk 12:13-21
Pan powracający z wesela Łk 12:35-40
Wierny zarządca Łk 12:42-48
Drzewo figowe Łk 13:6-9
Pierwsze miejsce Łk 14:7-14
Obliczanie kosztów Łk 14:28-33
Zgubiona moneta Łk 15:8-10
Syn marnotrawny Łk 15:11-32
Nieuczciwy zarządca Łk 16:1-13
Bogacz i Łazarz Łk 16:19-31
Sługa wracający z pola Łk 17:7-10
Sędzia i wdowa Łk 18:1-8
Faryzeusz i celnik Łk 18:9-14
Przypowieść o bramie dla owiec J 10:1-10
Ostatnia aktualizacja: 7 miesięcy temu