# Pożyczanie

Zobacz również długi

Ilość fragmentów: 32, ilość wersetów: 32

2 Moj 22:25 EIB

Jeśli pożyczysz pieniądze komuś z mojego ludu, mojemu ubogiemu przebywającemu u ciebie, nie postępuj z nim po lichwiarsku, nie nakładaj na niego odsetek.

3 Moj 25:37 EIB

Swoich pieniędzy nie pożyczysz mu na odsetki ani żywnością nie wesprzesz tak, by odebrać więcej.

5 Moj 15:2 EIB

Dokona się to w ten sposób: Każdy wierzyciel umorzy udzieloną bliźniemu pożyczkę. Nie będziesz jej ściągał od swojego bliźniego, to jest od swojego brata, dlatego że to umorzenie długów obwołano dla PANA.

5 Moj 15:3 EIB

Pożyczkę możesz ściągać od obcego. To jednak, co winien jest ci twój brat — umorzysz.

5 Moj 15:6 EIB

PAN, twój Bóg, będzie ci błogosławił — tak, jak ci zapowiedział — abyś pożyczał wielu narodom, lecz sam się nie zapożyczał, i abyś panował nad wieloma narodami, a nad tobą aby nikt nie panował.

5 Moj 15:8 EIB

Przeciwnie, szeroko otworzysz przed nim swoją dłoń i chętnie pożyczysz mu tyle, ile trzeba, tak by mu niczego nie brakowało.

5 Moj 15:10 EIB

Chętnie mu pożycz, nie będzie ci to ciążyć na sercu, gdyż dzięki twojej hojności PAN, twój Bóg, będzie ci błogosławił w każdym twoim dziele i w każdym twoim przedsięwzięciu.

5 Moj 23:20 EIB

Nie będziesz pożyczał swojemu bratu na odsetki, czy to przy pożyczce w srebrze, czy w żywności, czy w przypadku czegokolwiek innego, co może być przedmiotem pożyczki.

5 Moj 23:21 EIB

Osobie obcej możesz tak pożyczać, ale twojemu bratu — nie. Masz tak czynić po to, by błogosławił ci PAN, twój Bóg, w każdym twoim przedsięwzięciu w tej ziemi, do której wchodzisz, aby ją wziąć w posiadanie.

5 Moj 24:10 EIB

Jeśli udzielisz swojemu bliźniemu jakiejkolwiek pożyczki, nie wejdziesz do jego domu, by odebrać zastaw.

5 Moj 24:11 EIB

Będziesz stał na zewnątrz i ten, któremu pożyczyłeś, wyniesie do ciebie zastaw na zewnątrz.

5 Moj 28:12 EIB

PAN otworzy dla ciebie swój skarbiec dobra — niebo. Będzie zraszał twoją ziemię deszczem we właściwym czasie i błogosławił wszystkie dzieła twoich rąk, tak że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, a sam nie będziesz musiał korzystać z pożyczek.

5 Moj 28:44 EIB

On będzie pożyczał tobie, a nie ty jemu. On też będzie na przedzie, ty natomiast — w ogonie.

2 Krl 4:3 EIB

Dobrze — odpowiedział. — Udaj się zatem do wszystkich swoich sąsiadów i pożycz od nich puste naczynia. Zadbaj też, by tych naczyń nie było zbyt mało.

2 Krl 6:5 EIB

I kiedy jeden z nich ścinał kolejną żerdź, siekiera spadła z toporzyska i wpadła do wody. Ach, panie! — wykrzyknął. — Ona była pożyczona!

Ne 5:4 EIB

I wreszcie byli tacy, którzy się skarżyli: Pożyczyliśmy pieniądze, by opłacić podatek królewski, lecz jako zabezpieczenie musieliśmy dać nasze pola i nasze winnice.

Ne 5:7 EIB

Rozważyłem to więc w swoim sercu i oskarżyłem o to przedstawicieli wpływowych rodów oraz ludzi sprawujących władzę. Zarzuciłem im: Każdy z was, pożyczających, wymusza na swoim bracie lichwiarskie odsetki! Zwołałem też przeciw nim wielkie zgromadzenie

Ne 5:10 EIB

Ja też, podobnie jak moi bracia i moi ludzie, pożyczam im pieniądze i zboże. Skończmy jednak z tą lichwą!

Ps 15:5 EIB

Nie pożycza po lichwiarsku I za łapówkę nie krzywdzi niewinnych — Ten, kto tak postępuje, nie zachwieje się nigdy.

Ps 37:21 EIB

Bezbożny pożycza i nie oddaje, Sprawiedliwy zaś okazuje łaskę — i rozdaje.

Ps 37:26 EIB

Każdego dnia lituje się i pożycza, A jego potomstwo cieszy się błogosławieństwem.

Ps 112:5 EIB

Dobrze, gdy człowiek jest łaskawy i pożycza, A przy tym swoje sprawy prowadzi zgodnie z prawem.

Prz 19:17 EIB

Kto się lituje nad ubogim, pożycza PANU, Ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo.

Iz 24:2 EIB

I stanie się z ludem, jak z kapłanem, ze sługą, jak z jego panem, ze służącą, jak z jej panią, z kupującym, jak ze sprzedawcą, z biorącym pożyczkę, jak z jej udzielającym, z wierzycielem, jak z jego dłużnikiem.

Ez 18:8 EIB

nie pożycza na lichwę i nie bierze odsetek, powstrzymuje ręce od niegodziwości, kieruje się prawdą w sądzie między ludźmi,

Ez 18:13 EIB

pożyczał na lichwę i ściągał odsetki — to ten jego syn na pewno nie będzie żył. Za wszystkie te obrzydliwości poniesie śmierć i na niego samego spadnie wina za przelew jego krwi.

Ez 18:17 EIB

nie krzywdzi ubogich, nie pożycza na lichwę ani nie ściąga odsetek, lecz przestrzega moich praw i trzyma się moich ustaw — ten nie umrze za winę swojego ojca, ale na pewno będzie żył.

Mt 5:42 EIB

Temu, kto cię prosi, daj, i nie odwracaj się od tego, kto chce od ciebie coś pożyczyć.

Mt 18:25 EIB

A ponieważ nie miał z czego oddać, król polecił go sprzedać — wraz z żoną, dziećmi oraz całym dobytkiem — i w ten sposób odzyskać pożyczkę.

Łk 6:34 EIB

I jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, to cóż wam wynagradzać? Grzesznicy również pożyczają grzesznikom, aby odebrać tyle samo.

Łk 6:35 EIB

Ale kochajcie waszych wrogów, czyńcie dobrze, pożyczajcie, nie oczekując nic w zamian, a otrzymacie hojną zapłatę i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest życzliwy dla niewdzięcznych i złych.

Łk 7:41 EIB

Pewien pożyczkodawca miał dwóch dłużników. Jeden był mu winien pięćset denarów, a drugi tylko pięćdziesiąt.

Ostatnia aktualizacja: 7 miesięcy temu