# Porady

Ilość fragmentów: 12, ilość wersetów: 25

Prz 11:14 EIB

Gdy nie ma przywództwa, naród upada, wybawienie zapewnia wielu doradców.

Prz 12:15 EIB

Droga głupiego jest, według niego, prosta, mądry natomiast słucha rady.

Prz 12:26 EIB

Sprawiedliwy wypytuje swojego bliźniego, lecz bezbożnych gubi ich droga.

Prz 19:20 EIB

Słuchaj rady i przyjmij pouczenie, abyś w przyszłości był mądry.

Prz 19:27 EIB

Jeśli przestaniesz słuchać pouczeń, mój synu, wydłużysz sobie drogę do poznania.

Prz 20:18 EIB

Dzięki radzie plany się udają, prowadź zatem wojnę pod dobrym dowództwem.

Prz 24:6 EIB

Owszem, pod dobrym dowództwem możesz prowadzić wojnę, zwycięstwo jest możliwe dzięki wielu doradcom.

Prz 18:1 EIB

Samotnik będzie szedł za własnym pragnieniem, wyłamie się on z każdej zdrowej rady.

Prz 24:6 EIB

Owszem, pod dobrym dowództwem możesz prowadzić wojnę, zwycięstwo jest możliwe dzięki wielu doradcom.

Prz 27:9 EIB

Wonny olejek i kadzidło cieszą serce, lecz prawdziwą słodyczą jest przyjaciel, który radzi szczerze.

Kz 4:13 EIB

Lepszy ubogi, lecz mądry młodzieniec niż król stary i głupi, który nie potrafi już skorzystać z rady.

Prz 1:20-33 EIB

20 Mądrość głośno krzyczy na ulicy, podnosi swój głos na placach, 21 woła na rogach ulic pełnych zgiełku i wygłasza mowy w miejskich bramach: 22 Jak długo, prości, chcecie kochać prostactwo, wy, prześmiewcy, pochwalać szyderstwo, wy zaś, nierozumni, nienawidzić poznania? 23 Zawróćcie, kiedy was ostrzegam! Przemawiam bowiem do was z głębi serca i obwieszczam wam moje słowa! 24 Lecz ponieważ wołałam, a nie chcieliście słuchać, wyciągałam ręce, ale nikt nie zważał, 25 przeciwnie — porzuciliście wszystkie moje rady, nie zechcieliście przyjąć ostrzeżenia, 26 dlatego i ja śmiać się będę z waszej klęski, wyszydzę, gdy ogarnie was strach, 27 gdy zagłada dopadnie was jak burza, gdy nadciągnie klęska jak wichura, gdy dosięgnie was udręka i strapienie. 28 Wtedy będą mnie wzywać, lecz im nie odpowiem, poszukiwać — ale mnie nie znajdą. 29 Odrzucili bowiem poznanie, niczym dla nich była bojaźń PANA. 30 Nie pragnęli słuchać mojej rady, pogardzili każdym ostrzeżeniem. 31 Dlatego będą jedli owoce swych zabiegów i nasycą się własnymi wymysłami. 32 Bo odstępstwo prostych ich zabija, a beztroska głupców jest ich zgubą. 33 Kto mnie słucha, będzie żył bezpiecznie, będzie wolny od strachu przed nieszczęściem.

Ostatnia aktualizacja: 7 miesięcy temu